سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید حسین اصولی دزفولی – مسئول بخش ممیزی مدیریت پروژه شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی شرکت مل

چکیده:

پروژه ها موتور رشد و توسعه سازمان ها هستند و سازمانهایی که استراتژی های خود را از طریق اجرای پروژه ها پیاده می سازند و یا اصولاً سازمان های پروژه محور می باشند، برای بقا چاره ای جز بهبود پروژه های خود ندارند و آنها که می خواهند همیشه پیشرو باشند باید خود و پروژه هایشان را به صورت مستمر بهبود دهند . اولین گام در چرخه بهبود مستمر پروژه ها، ممیزی پروژه بر اساس یک استاندارد از پیش تعیین شده است و سپس بر اساس نتایج حاصله از این ممیزی اقدامات بهبود صورت می گیرد تا شکاف بین وضع حاصله از ممیزی و وضع مطلوب پر گردد و این چرخه ممیزی و بهبود باید مستمراً انجام پذیرد . در حال حاضر در سطح دنیا مدل ها و روشهای متنوعی برای ممیزی پروژه ها وجود دارد که سازمان ها معمولاً یکی از آنها را انتخاب می کنند و ممیزی پروژه های خود را بر اساس آن انجام می دهند . رایج ترین این مدل ها عبارتند از مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه و م دل تعالی مدیریت پروژه. این مقاله پس از بررسی عوامل موفقیت AF117پروژه ها به بررسی و مقایسه این دو مدل پرداخته، مدلی را برای ممیزی پروژه های پتروشیمی در ایران ارائه می دهد.