سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زمان شامحمدی حیدری – استادیار گروه آب دانشگاه زابل
ناصر پنجکه – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه زابل

چکیده:

در این تحقیق برای بررسی روابط منطقه ای سیلاب حداکثر ،ایستگاههای هیدرومتری ماشین،دشت بزرگ ،بهلول،بتوند، پل فلور،خیرآباد،مشارگه،چم کوره،پل منجنیق،چم نظام و باغملک انتخاب وآمار دراز مدت آنها بررسی شد. پس از اعمال آزمونهای مختلف سری آماری ۴۳ سال آنها تکمیل گردید. سپس با استفاده از روابط مختلف شاخص استاندارد رابطه مساحت با شاخص ویژه در سطح اعتماد ۹۹ درصد برای حوضه های مختلف تا مساحت ۱۰۰۰۰کیلومتر مربع قابل استفاده بوده و بعنوان روش پیشنهادی محققین ارائه شده است.