سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس روزبهانی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه شریف و کارشناس پژوهش و توسعه شرک
علی اصغر مظفری – دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه شریف

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث در طراحی موتورهای احتراق داخلی طراحی مناسب محفظه احتراق می باشد، لذا برای شناسایی و بررسی آن تلاش های زیادی صورت گرفته است. در این مقاله با بکارگیری یک مدل شبه ابعادی به بررسی مدل هندسه محفظه احتراق، پرداخته شده است. این مدل قادر است هر محفظه احتراق با موقعیت شمع دلخواه را مورد مطالعه قرار دهد. در شبیه سازی بکار گرفته شده، هندسه محفظه احتراق و موقعیت قرارگیری شمع به صورت مختصات کارتزن z,y,x وارد می شود و به کمک زیر برنامه های استفاده شده پارامترهای هندسی مورد نیاز هنگام احتراق (مثل شعاع شعله، سطح شعله، مساحت قسمت سوخته و …) محاسبه می گردد. ضمنا برای درنظر گرفتن اثرات جریان سیال از مدل صفر بعدی جریان آشفته ε جبری استفاده شده است. در انتها یک محفظه احتراق نیمه کروی با سه موقعیت قرارگیری شمع مطالعه شد.