سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی پورمند – گروه فیزیک دانشگاه یزد، یزد
غضنفر میرجلیلی – گروه فیزیک دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

طیف انعکاسی ATR (Attenuated Total Reflection) آلیاژ کپه ای In0.7 Ga0.3N حاوی InN, GaN با ساختار بلوری مکعبی، در ناحیه فروسرخ دور با تابش نور پلاریزه مایل برای تعیین مدهای سطحی این ساختار به روش نظری بررسی شده است. همچنین اثر آلائیدگی با اندازه گیری فرکانس پلاسما و تغییر درصد مولی ترکیبات روی محل این مدهای پلاریتون سطحی مطالعه شده است. محل مدها، ابزار مناسبی برای تعیین مقدار بارآزاد و مقدار Ga , In در این ساختار آلیاژ است.