سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
جمال بروستانی – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله، اثر نقص با ماده چپگرد در بلور فوتونی یک بعدی با بهره گیری از روش ابرسلول که مبتنی بر بسط امواج تخت می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است . نشان داده شده است که مدهای حاصله در این سیستم دارای پاشندگی منفی و یا تقریبا صفر هستند . وابستگی موقعیت این مدها به پارامترهای فیزیکی لایه نقص نیز گزارش شده است