سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی سلطانی والا – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دان
جمال بروستانی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله، مدهای نقص نقطه ای در یک بلور فوتونی دو بعدی متشکل از میله هایی از جنس سیلیکون در زمینه هوا، با آرایش شبکه مثلثی مطالعه شده است. موقعیت و تعداد مدهای نقص در نوار ممنوعه فرکانسی به ازای شعاع های مختلف میله نقص، با استفاده از روش ابرسلول بدست آمده است. بررسی توزیع فضایی مدهای مربوط به میله های نقص نشان می دهد که در شعاع بزرگتر از شعاع میله های بلور، مدهای چند قطبی ایجاد می شوند.