سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسن احرام پوش – عضو هیئت علمی و استادیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه ع
محمد حسین باقیانی مقدم – عضو هیئت علمی و استادیار گروه خدمات بهداشتی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه
محمد رضا امینی پور – عضو هیئت علمی و مربی گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علو

چکیده:

رشد سریع جمعیت و افزایش مواد مصرفی که از مظاهر پیشرفت و توسعه در سالهای اخیر می باشد موجب ازدیاد روز افزون زباله شده است. گسترش صنایع ، بسط و توسعه شهرنشینی موضوع جمع آوری ، دفع و یا استفاده از زباله های شهری را به صورت مسئله بغرنجی در آورده است. زباله ها نه تنها باعث تولیدبیماری ، تعفن و زشتی مناظر می گردند ، بلکه می توانند بوسیله آلوده کردن خاک ، آب و هوا خسارت فراوانی را به بار آورند . بررسی مدیریتی مواد زائد خانگی که بخش اعظم زایدات یک جامعه را تشکیل می دهد جهت پیشگیری از ضررهای اکولوژیکی مثل آلودگی آب و هوا و حفظ بهداشت عمومی محیط زیست سالم ، موثر و کار آمد می باشد. مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گردید. روش نمونه گیری خوشه ای بود بطوریکه تعداد ۲۵ خوشه ۲۰ نفری ( ۵۰۰ خانوار ) با توجه به نتایج بررسی مقدماتی در نظر گرفته شد و پرسشنامه ها با مراجعه به خانوارهای ساکن شهر یزد تکمیل گردید. اطلاعات به صورت استفاده از منابع و اسناد – مصاحبه حضوری – مشاهدات – انجام آزمایشات لازم و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید داده ها بوسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و از آمون کای دو استفاده گردید . حدود ۳۲/۶ % مردم روش بازیافت را بهترین روش دفع زباله می دانستند . ۳۵/۹ % مردم مخالف فروش زباله به افراد دوره گرد بودند و ۶۳/۵% زباله را به مامور جمع آوری زباله تحویل می دادند. ۶۴/۴ % از افراد معتقد بودند که جمع آوری زباله یک روز در میان ضروری است و ۵۷/۱% از افراد معتقد بودند جمع آوری زباله بین ساعت ۱۱-۷ صبح مناسب است . اکثر افراد معتقد بودند که روش بازیافت بهترین روش دفع زباله است و بهتر است جمع آوری زباله بین ساعت ۱۱-۷ صبح انجام گیرد.