سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید سلطانی – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا مدرس –

چکیده:

خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که اثرات آن را می توان نه تنها در مناطق خشک و نیمه خشک بلکه گاهی در منطقه مرطوب نیز مشاهده کرد. کاهش اثرات خشکسالی و مدیریت بهینه منابع آب متاثر از پیش آگاهی برنامه ریزان محلی و منطقه ای از مناطق تحخت تاثیر ریسک ناشی از وقوع خشکسالی است. استان اصفهان با قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک مرکزی ایرانهمواره تحت تاثیر پدیده خشکسالی بوده است. بااین وجود، هنوز مطالعات جامعی به منظور تعیین مناطق دارای احتمال وقوع خشکسالی برای مدیریت بهتر منابع آب در استان انجام نشده است. در این مطالعه با استفاده از زنجیره مارکف به عنوان یکی ازمدلهای استوکاستیک مورد استفاده درمنابع آب و تلفیق آن با شاخص دهک ها، مشخص گردید احتمال وقوع خشکسالی درمناطق غربی استان اصفهان، با وجود اقلیم مرطوب تر، بیشتر است. با این وجود تجمع صنایع و زمین های زیر کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا مانند برنج درمناطق دارای احتمال وقوع بالای خشکسالی، نشاندهنده عدم توجه برنامه ریزان ومدیران منابع آب به مدیریت بهنیه بر پایه روش های علمی و عدم توجه به احتمال وقوع خشکسالی در مناطق مختلف استان اصفهان می باشد.