سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مطهره اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه یزد
محمد علی حکیم زاده –
رضا جمالی –
اکبر ریاحی –

چکیده:

مشکل کم آبی از یک سو و شدت بالای بارندگی از سوی دیگر زمینه وقوع خشکسالیها وسیلابهای مخرب را به طور متناوب در مناطق خشک ایران بوجود آورده است. بر اساس گزارش هوا و اقلیم، میزان نزولات جوی در محدوده مورد مطالعه به دلیل واقع شدن در مدارات جغرافیایی ۲۹ درجه شمالی، دوری از اقیانوسها و… بسیارپایینتر از متوسط کشوری وحتی استانی میباشد، منشا بارندگی های منطقه غالبآ مدیترانهای بوده که در نتیجه علاوه بر میزان کم بارندگی، بارندگیها دارای پراکنش نا مناسب، تداوم ریزش کوتاه وبا شدت زیاد میباشد. بارندگیها معمولا زمستانه و خارج از فصل رویش گیاهان نازلمیشود.
این مقاله سعی دارد با توجه به شرایط اکولوژیک منطقه بهترین روش را به منظور بهره برداری بهینه از آبهای سطحی و جلوگیری از هدر رفت آب، معرفی نماید. با توجه به روشهای مختلف مدیریت هرز آب، عملیات مختلفی جهت پیشنهاد در محدوده مورد مطالعه وجود دارد که با توجه به شرایط منطقه عملیات احداث هلالیهای آبگیر توصیه شده است. عملیات پیشنهادی امکان بهره برداری از آبهای سطحی در جهت احیا وتوسعه پوشش گیاهی منطقه را فراهم نموده، از فرسایش خاک جلوگیری کرده، سفرههای آب زیر زمینی را هم تغذیه میکند واجرای آن با حداقل امکانات و هزینه امکان پذیر میباشد ودر حد اقل زمان ممکن قابل اجرا است.