سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رضا نقوی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- مدیر امور مناطق سازمان بازیافت و تبدی
عبدالامیر فرضی دیری – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- کارشناس حوزه معاونت امور مناطق سازما

چکیده:

این مقاله به نحوه چگونگی انجام طرح تفکیک از مبدأ در شهر تهران می پردازد. تفکیک پسماندها در مبدا یکی از تکنیک های پردازش است که به جهت افزایش کارایی بازیافت پسماندها صورت م یگیرد. تفکیک پسماندها در تهران دارای سوابق اجرایی گوناگونی است که در این مقاله به آنها اشاره شده است. در حال حاضر نیز علیرغم تدوین و ابلاغ نظام فنی واجرایی عملیات جمع آوری پسماندهای خشک رو شهای گوناگونی در شهر جاری است که سعی شده است از جوانب مختلف ازجمله وضعیت ذخیره سازی، جمع آوری، پردازش اولیه، آموزش و اطلاع رسانی، اقتصادی، بررسی و تحلیل گردد. تا در نهایت بتوان با بازنگری و بهبود آن طرحی مناسب وکارا را پیشنهاد نمود.