سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیدرضا ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت- دانشکده فنی – دانشگاه تهرا
شاهرخ مالک – استاد گروه عمران ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه کیفیت به عنوان مفهومی انفکاک ناپذیر از نظام مدیریت قلمداد شده و در کارهای با ساختار پروژه ای اصول مدیریت کیفیت نیز با فنون مدیریت پروژه در آمیخته است. در این مقاله ضمن تشریح اهمیت کیفیت و مدیریت بر آن در کارهای پروژه ای و بررسی رویکردهای موجود در زمینه مباحث کیفی درپروژه ها به معرفی کلی استاندارد جهانی ایزو ۲۰۰۳: ۱۰۰۰۶ و دیدگاه نوین آن نسبت به مدیریت کیفیت در پروژه ها پرداخته شده است، و در بخش مطالعات موردی با مبنا قرار دادن این استاندارد و طراحی پرسشنامه ای- که قابل بکارگیری در کلیه طرحهای عمرانی می باشد وضعیت کیفیت در مدیریت پروژه های سدهای بزرگ در دست احداث در ایران (به عنوان یکی از مهمترین و شاخصترین بخشهای صنعت ساختمان) که عامل اجرایی آنها، شرکتهای پیمانکاری – ساختمانی می باشند، بررسی شده است. نتایج این تحقیق به مجریان سدهای بزرگ در دست احداث و شرکتهای پیمانکاری مربوطه کمک خواهند نمود تا نقاط ضعف و قوت خود را در فرایندهای مدیریت پروژه بیشتر شناسایی نموده و با اتخاذ تدابیری مناسب به ارتقا سطح کیفیت آنها بپردازند.