سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مژگان خدادادی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سارا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
عبدالرحمن دزفولیان – دانشگاه علوم و پزشکی اهواز

چکیده:

در این بررسی، مراحل توسعه و تکامل جنینی ( از مرحله ارگانوژنز تا زمان تفریخ) در ماهی بنی Barbus sharpeyi در مرکز توسعه ماهیان بومی استان خوزستان در دو محدوده دمایی ۲۲ و ۲۵ درجه سانتی گراد مورد تحقیق قرار گرفت. میانگین قطر تخم در ابتدای ارگانوژنز (نورولا) ۲/۷ میلی متر در مرحله ظهور قلب ۲/۶۵ میلی متر ودر زمان تفریخ اولیه ۲/۷۳ میلی متر می باشد. طول مدت انکوباسیون تخم و تکامل جنینی ماهی بنی در دمای ۲۲° ، هشتاد و چهار ساعت و ده دقیقه و در دمای۲۵° شصت و هشت ساعت پس از لقاح ثبت گردید. بنابراین از عوامل محیطی موقپثر بر روند تکامل جنینی ماهی بنی Barbus sharpeyi) مهمترین عامل دما می باشد، به گونه ای که تفریخ تخم در دمای ۲۲° حدودا ۱۶ ساعت دیرتر از دمای ۲۵° صورت می گیرد.