سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکتر حسن عابدی جعفری – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
حسین صفری – دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

بشر در دورانی به سر می برد که پیچیدگی جزو جدایی ناپذیر آن است. چه در پدیده های طبیعی و چه در پدیده های ساخته دست دست بشر پیچیدگی عاملی تعیین کننده است. برای رویارویی با جهان امروز باید پیچیدگی را بشناسیم و راههای مواجه با آن را بدانیم. زمانی بود که با کشفیات کپلر، نیوتون و گالیله نوعی قطعیت و تعیین پذیری بر دنیای علم حاکم بود. نظریه ها نشان می دادند که دستگاه های فیزیکی تعیین پذیرند، یعنی آینده آنها را می توان به کمک وضعیت گذشته شان پیش بینی کرد. این نظریه ها دریچه های جدیدی را در پارادایم های غالب در آن زمان گشودند و پیروان بسیاری را گرد خود آوردند.