سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بابک وهابی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسین معین وزیری – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۶۵ کیلومتری شمال شرق اصفهان واقع است. مطالعات سنگ نگاری و روابط پاراژنتیکی کانی های مختلف در اسکارن های فشارک، نشاندهنده ی سه مرحله تکوین شامل :۱- دگرگونی گرمایی ۲- متاسوماتیسم (تراوشی-نشری)، ۳- دگرگونی برگشتی است. تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی اسکارن های این منطقه بیانگر این واقیعت است که تغییرات ترکیب و کانی شناسی اسکارن ها بیشتر ناشی از ترکیب اولیه سنگ مادر است تا پدیده متاسوماتیسم.