سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رویا رضوانی – کارشناس ر یاضی کاربردی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
نازیلا سرانی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دانشگاه پیام نور تهران و عضو باش

چکیده:

بررسی شواهد موجود در دنیا حاکی از آن است که امروزه کشورها برای تحقق رشداقتصادی و نیل به توسعه پایدار علاوه بر عوامل سنتی تولید یعنی کار و سرمایه از عوامل جدید مبتنی بردانش، پژوهش و فناوری در برنامه ریزی کشورها بهره می‌جویند. در این میان پارک های علمی- تحقیقاتی و مراکز رشد فناوری از ارکان اصلیدر توسعه فناوری و اقتصادی محسوب شده و رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل آنها را به عهده دارند و بدین وسیله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل می کنند.در تحقیق حاضر ضمن معرفی مراکز رشد حقیقی و مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و بیانجایگاه این مراکز در پارکهای علمی و فناوری به توصیف عملکرد آنها پرداخته ایم.