سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی پور – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیر ی – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستان پور – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی مرز الیگو-میوسن (سازنده قم) در شمال شهر سیرجان یک وقت چینه شناسی مناسب ( بوجان ) انتخاب و از آن نمونه برداری در عمل آمد. به طور کلی این نهشته های الیگو-میوسن در منطقه مورد مطالعه از نظر سبیل‌های رسوبی تشابه چندانی را با لایه‌های دریایی قم در منطقه و نشان نداده و سکانس الیگو-میوسن آمار نهایه سبزرنگ شلوغ و بد آهک های ضخیم لای مرجانی خط می‌شوند. این رسوبات که حاوی کنگلومرای قاعده‌ای نیز می‌باشند و روی دگرگونی‌های دوران پالئوزوئیک قرار گرفته‌اند. تعیین سن لایه‌ها براساس فرامینیفرهای بنتیک صورت گرفته است. در این منطقه قدیمی‌ترین نهشته ها ی مربوط سازند و متعلق به روپلین و جدیدترین آن‌ها متعلق به بوردیگالین می‌باشد.