سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علیرضا محمدشیرازی – کارشناس ارشد مدیریت، رئیس بخش انجمن ISPO ایران

چکیده:

با وجود پیشرفت فناوری ، پله ها هنوز موانعی در مقابل کاربران صندلی های چرخدار هستند و با توجه به اهمیت تاریخی و معماری آنها بعید به نظر می رسد که درآینده نزدیک از جامعه ما حدف شوند. جهت غلبه بر این موانع، وسایل و تجهیزات گوناگونی طراحی شده است که هر یک مزایا و محدودیت های مربوط به خود را دارامی باشند.
مهم ترین مزیت وسایل پیمودن پله نسبت به سایر اصلاحات و تجهیزات مرتبط، عدم نیاز آنها به اعمال تغییر یا اصلاح در ساختار بناها و امکان بهره گیری از آنها در مکان های متفاوت و بزرگ ترین محدودیت آنها پیچیدگی عملکرد و بکارگیری آنها می باشد.
در این مقاله ضمن طبقه بندی و معرفی انواع وسایل مذکور نوع الحاقی این وسایل به صندلی های چرخدارمکانیکی را که امکان بکارگیری مستقل را نیز دارا می باشد، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.