سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدامین لطیفی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی
حبیب رجبی مشهدی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی
مصطفی رجبی مشهدی – شرکت برق منطقه ای خراسان دفتر بازار برق خراسان
مهدی علومی بایگی – شرکت برق منطقه ای خراسان دفتر بازار برق خراسان

چکیده:

با شروع بکار بازار برق ایران ، مساله پیشنهاد قیمت برای شرکتهای فروشنده برق دارای اهمیت بسیار بوده و فاکتور مهمی جهت کسب درآمد و سودآوری برای این شرکتها محسوب می شود . در این مقاله ضمن شناسایی عوامل موثر بر قیمت ، میزان وابستگی قیمت به این عوامل در ساعتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . بررسی روشهای پیشنهاد قیمت در کشورهای پیشرو با توجه به شرایط و محدودیتهای شبکه برق ایران و خراسان نشان میدهد که روش پیش بینی حداکثر قیمت پذیرفته شده و حداقل قیمت رد شده در بازار برق ایران کاربرد خواهد داشت . بنابراین با توجه به حداکثر قیمت پذیرفته شده بازار، میتوان قیمت دهی را بگونه انجام داد که برق تولیدی به قیمت مورد انتظار فروخته شده و با توجه به محدوده قیمت حداکثر و قیمت حداقل، قیمت بهینه را تعیین کرد . نتایج بدست آمده از شبیه سازی های بازار برق خراسان نشان میدهد که به دلیل محدودیتهای موجود، قدرت رقابتی بازار کم رنگ شده و در اکثر موارد پیش بینی قیمت پذیرفته شده، پارامتر موثری برای دستیابی به قیمت بهینه است