سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منیژه اسدپور – کارشناس ارشد آب منطقه ای آذربایجان غربی

چکیده:

آلایش گرمایی یکی از بحث های جالب در پترولوژی سنگهای آذرین است . این پدیده در تغییر در ترکیبات سنگ و در نتیجه تغییر نوع سنگ تاثیر بسزایی دارد. در منطقه مورد مطالعه به دنبال تشخیص نوع سنگهای بازیکی و در پی یافتن ژنز آنها، متوجه مسئله آلایشدر آنها شدیم. سنگهای گابرویی منطقه از نوع گابروی نوریتی هستند و با توجه به شواهد میکروسکوپی و انالیزهای شیمیایی معلوم شد که ارتوپیرکسن های موجود در این سنگهادر نتیجه پدیده آلایش بعدی ماگما ایجاد شده اند. در این مقاله سعی شده است به این مسئله پرداخته شود.