سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فیروزه رامشخواه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجواد صمدی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
محمدرضا فراهانی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله موضوع حریم یا فواصل مجاز کابل خودنگهدار هوایی(ABC ) توزیع مورد بررسی قرار گرفته است . با وجود استفاده روزافزون از کابل خودنگهدار هوایی در سطوح ولتاژ فشارمتوسط و بخصوص فشارضعیف در کشورمان، بدلیل عدم شفافیت مکانیزم تعیین حریم، در این مورد، اختلاف نظر زیادی بین مجریان، بهره برداران و استفاده کنندگان این نوع کابل وجود دارد . به همین دلیل سعی شده است ضمن تعریف مسئله حریم یا فواصل مجاز در بخش توزیع، عوامل موثر در تعیین این فواصل مجاز برای کابل خودنگهدار هو ایی مورد بررسی قرار گیرد . در اینجا محاسبه عامل مکانیکی به عنوان فاکتور اصلی تعیین کننده حریم در اطراف این نوع کابل مورد تاکید قرار گرفته است و با توصیف فاصله ایمنی به عنوان علت اصلی تفاوت فواصل مجاز در استانداردهای ملی کشورهای مختلف، ضمن بررسی برخی از معتب رترین استانداردهای موجود در دنیا، پیشنهاداتی در مورد مقادیر اینفواصل مجاز جهت تضمین ایمنی شهروندان در کشورمان بیان شده است.