سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی میرسلیم – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید منشئی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داریوش صریریان مبارکه – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله جهت بهینه سازی طراحی یک ترانس، چهار پارامتر مهم حجم، وزن، قیمت و تلفات مورد بررسی قرار گرفته و این مطلب نشان داده شده است که این چهار پارامتر تابعی از متغیرهای مفروض اولیه طراحی ترانس ( چگالی شار بیشینه، چگالی جریان و مقاومت مغناطیسی هسته ) می باشند .
مسئله کمینه کردن مطلق پارامترهای طراحی ترانس در یک چگالی شار بیشینه و چگالی جریان ثابت بعنوان تابعی از مقاومت مغناطیسی هسته و نیز این مسئله که کمینه کردن این چهار پارامتر با یکدیگر منافات و تباین دارد از جمله مباحث دیگری است که به آن اشاره گردیده است . در مرحله بعد با ارائه روشی جدید با استفاده از تکنیکهای برنامه ریزی خطی همراه با استفاده از کامپیوتر به کمینه کردن نسبی چهار پارامتر مهم طراحی بهینه تر انس پرداخته شده است و روشی جهت استفاده کمتر از حافظه کامپیوتر و افزایش سرعت آن ارائه گردیده است