سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر بخشیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به بررسی مسئله همگامی بازار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. معیار مورد استفاده درصد شرکت هایی است که قیمت سهام آنها در یک بازه زمانی مشخص، با یکدیگر حرکت می کنند( دریک جهت افزایش یا کاهش می یابد.) با ساتفاده از داده های مربوط به حدود ۴۰۰ شرکت از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ ، میزان همگامی بازار برای بورس اوراق بهادار تهران برابر با ۰/۶۴۱ برآورد گردیده است. تحقیقات نشان می دهد همگامی بازار در کشورهای توسعه یافته، نسبت به کشورهای در حال توسعه کمتر است. بدین ترتیب با توجه به اینکه معیار همگامی بازار در ایران با گذشت زمان کاهش یافته است، و با فرض اینکه میزان همگامی بازار معیار مناسبی از توسعه یافتگی کشور باشد، می توان نتیجه گرفت که توسعه یافتگی کشور با گذشت زمان افزایش یافته است. همچنین می بایست به این نکته اشاره نمود که کاهش صورت گرفته در معیار همگامی بازار ممکن است ناشی از اعمال برخی سیاست ها، قوانین و مقررات نظیر سیسات حجم مبنا، بر بورس اوراق بهادار تهران باشد.