سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
علی ساجدی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، اراک
علی پولادی – کارشناس ارشد حسابداری بوشهر
علی اکبر میرزایی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی استان بوشهر
مجید گرگی زاده – مربی،علوم انسانی (حسابداری)،دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده:
استان مرکزی یکی از مهم ترین استان های صنعتی کشور محسوب گردیده و از لحاظ نزدیکی به مرکز کشورو موقعیت جغرافیایی مناسب دارای اهمیت استراتژیک در کشور می باشد و همچنیین وجود صنایع بزرگ، متوسطوکوچک در زمینه های صنعتی گوناگون و مواد معدنی سرشاراین استان را در کشور متمایز ساخته است ولی سهمصادرات غیر نفتی به ویژه کالاهای صنعتی و معدنی استان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در حد و اندازهآن نمی باشد لذا مشکلات و محدودیت های فراوانی برای این موضوع می توان بدست آورد. در این پژوهش به تا ثیرمواردی از قبیل روش های بازاریابی قوانین و مقررات نوع تکنولوژی و نوع ساختار سازمانی اشاره می نماید. اینمتغیرها هر کدام به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تا ثیر آنها در میزان صادرات غیر نفتی استانبیان شده است.