سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عرفانه راسخ جهرمی – کارشناس ارشد ،علوم اقتصادی ،دستیار علمی ،دانشگاه مرکز جهرم

چکیده:

بررسی بازاریابی محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی و میوه ها در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است،از بین محصولات باغی، مرکبات و از بین مرکبات، پرتقال دارای بیشترین حجم تولید هستند. در این بخش از کشاورزی سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی مصرف کننده پایین بوده و در بازاریابی آن نارسایی وجو دارد . در این تحقیق مقادیر حاشیه بازاریابی،سود عوامل بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی در حاشیه بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و کارایی بازاریابی محاسبه شده است. آمار و اطلاعات لازم برای انجام این مطالعه اول به صورت اسنادی از منابع آماری و دوم با استفاده از نمونه گیری تصادفی از جهرم و حومه ۳۵ باغدار و ۲۰ عامل بازاریاب در سال زراعی ۸۶ -۱۳۸۵ انتخاب وضمن محاسبه با آنها اطلاعات لازم جمع آوری گردید.