سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر احمد اکبری – استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی عباسیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریائی و دریانوردی دانشگاه چابهار
محمود هاشمی تبار – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان یکی از مهمترین مراکز تولید خرمای کشور می‌باشد، در این مطالعه بازاریابی خرمای این استان مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب جهت بهبود بازاریابی آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به دو روش اسنادی و پیمایشی جمع‌آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که باغداران خرما، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و صادرکنندگان در فرایند بازاریابی خرما به ترتیب ۱۲۰، ۹۸۰، ۱۲۰ و ۲۲۲ ریال هزینه کرده و به ترتیب ۲۸۰، ۱۵۲۰، ۱۸۸۰ و ۶۶۸ ریال سود خالص به دست می‌آورند. محاسبه حاشیه بازاریابی نشان می‌دهد که حاشیه خرده فروشی بیشتر از حاشیه عمده فروشی است و ضریب هزینه بازاریابی برابر با ۲۸/۶۴ بوده است. بررسی سهم عوامل بازاریابی در قیمت خرده فروشی نیز نشان می‌دهد که سهم تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده فروشان از قیمت خرده فروشی به ترتیب ۷۱/۳۵، ۷۱/۳۵ و ۵۸/۲۸ درصد است. محاسبات حاشیه بازاریابی نشان می‌دهد که به ازای هر کیلوگرم خرمای مضافتی، ۴۵۰۰ ریال صرف هزینه‌های بازاریابی و سود عوامل بازاریابی می‌شود که از این مقدار ۲۰۰۰ ریال مربوط به حاشیه خرده فروشی و ۲۵۰۰ ریال مربوط به حاشیه عمده فروشی است.
Q13: JEL Classification