سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حجت اله نیکخواه – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی جهاد کشاورزی لرستان
نامدار صیادی – رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده:

انجیر یکی از پر طرفدارترین میوه های گرمسیری است و استان لرستان یکی از عمده ترین تولید کنندگان انجیر ایران محسوب می شود. وابستگی کشاورزان مناطق انجیر خیز استان (شهرستان پلدختر) به درختان انجیر و اهمیت اشتغالزایی آن در چارچوب توسعه اقتصادی استان ایجاب می کند که توجه بیشتری به تولید این محصول مهم مبذول گردد. با توجه به شرایط کنونی جهان که تولید از شکل سنتی خارج شده ، تولید برای بازار فروش یکی از اهداف تولید کنندگان محسوب می شود، در این راستا هدف از انجام این مطالعه، شناخت مسیر بازار رسانی انجیر لرستان، بررسی و شناخت عوامل و خدمات بازاریابی ، بررسی استانداردهای موجود در عملیات بزاررسانی، ارزیابی حاشیه بازاریابی ، روند قیمت ومسائل و مشکلات صادرات می باشد. اطلاعات لازم به دو روش پیمایشی و اسنادی جمع آوری شده است. برای تحلیل نتایج با استفاده از یکسری روابط ریاضی ، حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و کل، کارایی نظام بازار رسانی، کارایی فنی و قیمتی محاسبه گردیده است. همچنین سهم عواملی مانند سن ، سواد ، اصلی بودن درآمد باغ، انجام بسته بندی ، درجه بندی، امکان انبارداری، تبدیل و فرآوری بر روی قیمت نهایی تولید کننده با استفاده از تابع تولید کاب – داگلاس و به روش OLS برآورد گردیده است. سود خالص عملیات بازاریابی یک کیلوگرم انجیر برای تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش به ترتیب ۲۱۵۰ و ۴۵۷۸ و ۶۷۸۹ ریال می باشد. همچنین حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و کل به ترتیب ۶۲۰۰ و ۴۳۰۰ و ۱۰۵۰۰ ریال می باشد. کارایی نظام بازار رسانی ۲۶ درصد و کارایی فنی و قیمتی به ترتیب ۷۸درصد و ۲۰درصد می باشد. عواملی مانند سواد و سن هیچ اثری بر روی قیمت دریافتی تولید کننده ندارد. اصلی بودن درآمد باغ، امکان انبارداری، انجام بسته بندی، درجه بندی و میزان عملکرد در واحد سطح دارای اثر مثبت و فاصله تا نزدیکترین مرکز فروش اثر منفی برروی دریافتی دارند.