سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاضل ولی پور – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد ابراهیم – گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
منصور وثوقی عابدینی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمیایی نشان می دهد که سنگ های مافیک مشهد شامل گابرو – بازالت آندزیتی – بازالت- دیاباز و دلریت می باشد. از بررسی های ژئوشیمیایی سنگ ها چنین بر می آید که در بین نمونه های مورد بررسی همبستگی خاستنگاهی قابل قبولی وجود دارد و تمام سنگ های مافیک. منطقه از یک ماگمای هم نوع مشتق شده اند.
بررسی ها و مطالعات تکتونوماگمایی نشان داده است سنگ های بازالتی عموما در محدوده توله ایتی قرار میگیرند. در مطالعات کنونی تعداد۳۰ نمونه از این سنگها جهت مطالعه مسائل تکتونوماگمایی منطقه تحت آنمالیز شیمیایی قرار گرفته است. با استفاده از عماصر اصلی و فرعی سنگ های مورد مطالعه در قلمرو پشته های میان اقیانوسی (MORB) قرار می گیرند.