سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدبهزاد طلایی طباء – دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرید عرب زاده – کارشناس ارشد سازه، شرکت مهندسین مشاور زایندآب

چکیده:

مسائل حرارتی در بتن ریزی‌های حجیم مهمترین مشکل این بتن ریزی ها محسوب می‌شود. حجم زیاد بتن سبب می‌گردد تا تبادل حرارتی بین تودة بتنی و محیط اطراف بسیار کند صورت گیرد. این مسأله سبب ایجاد تنش‌های نسبتاً زیادی در درون توده گشته و باعث ایجاد ترک‌خوردگی می‌شود. در این تحقیق مسائل مربوط به بتن ریزی حجیم سد چشمه لنگان که در منطقة سردسیر غرب اصفهان واقع است، بررسی شده است. به این منظور ضخامت توده‌های بتن ریزی به عنوان پارامتر مجهول در نظر گرفته شد. سپس با انتخاب یک ضخامت اولیه برای توده، به روش اشمیت دو بعدی روند افزایش درجة حرارت در توده تا ۲۰ روز مشخص گردید. با افزودن این روند بر دمای بتن تازه، در روزهای مختلف با داشتن روند تغییرات مشخصات مکانیکی و دمای محیط اطراف، آنالیز تنش برای توده‌هایی با شرایط مرزی مختلف انجام شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که ضخامت لایه‌های بتن ریزی این سد می تواند بیش از ۲ متر در نظر گرفته شود که این ضخامت با توجه به توان سیستم اجرایی می‌تواند تغییر کند.