سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خسرو نگین تاجی – کارشناس بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
فریدون حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

این گزارش شامل نتایج یک ارزیابی مهندسی از بررسهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی محل سد کارون ۲، محور (kllA-3)A-3 می باشد. محل سد مذکور در استان خوزستان، در شمال شهر ایذه واقع می شود. فاکتورهای اصلی زمین شناسی که مسیر سد را تحت تاثیر قرار می دهند، شامل یک گسل که رودخانه را قطع کرده به همراه سنگ آهک ضعیف و توده های سنگی جابجا شده است.
مسیر کارون۲، محور (kllA-3)A-3 بخاطر دارا بودن شرایط زمین شناسی مطلوب نسبت به محورهای دیگر به عنوان محل برتر برای تمرکز بیشتر مطالعات آینده بر روی آن انتخاب شده است.
حضور توده های سنگی نابرجا و جابجا شده، یک زون گسلی در بخش بالائی تکیه گاه چپ و مدول دگر شکلی پائین موادتشکیل دهنده این بخش، احداث سدی از نوع بتنی را رد می کند. یک سد خاکی با هسته داخلی نفوذناپذیر در این مسیر قابل اجراست.