سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا حسنیان – کارشناس ارشد میکروبیولوژی
پریوش موبد – کارشناس ارشد علوم محیط زیست
نادر حسینی زارع – مدیرامورآزمایشگاههای منابع آب وخاک ورسوب سازمان آب و برق خوزستان ، ام

چکیده:

در زمینه بهره برداری از منابع آب انجام مطالعات جامع مهندسی و اقتصادی بویژه در زمینه میزان تصفیه پذیری آب ، کیفیت آب تصفیه شده و میزان کمیت و کیفیت آب خام و انتخاب فرایند و نوع تصفیه ، ملاحظات اقتصادی و ارزیابی های زیست محیطی ، مهم و اساسی می باشند . آلودگی و ورود آلاینده های زیان آور به آب باعث تغییر کیفیت آب و تاثیر بر روی سلامت انسان می شود و آب آشامیدنی باید عاری از این آلودگیها باشد . لذا در مطالعه حاضر رابطه بین بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه کارون و مشکلات و موانع موجود در این زمینه تحقیق شد این مطالعه در ماههای آبان ، آذر و دی ماه ۱۳۸۳ بر روی پارامترهای کیفی آب خام و آب تصفیه شده فیزیکی خروجی تاسیسات آب رسانی جنوب شرق استان خوزستان صورت گرفت . مناطق مورد بررسی شامل : تاسیسات آبرسانی کوت امیر ، تلمبه خانه منصوری ۱ و ۲ و تصفیه خانه های مرغزار ، بندر امام خمینی( ره )و امورآبرسانی دارخوین بودند . دراین زمینه کیفیت آب ازنظرکدورت ، EC ، آهن ، جامدات ، کلرور ، سختی ، رشدجلبک ، توتال کلیفرم و COD بررسی شد . نتایج این مطالعه ازاین نظریه که سختی بالای آب رودخانه کارون در این مقطع درکلاس ۱۱ بوده وعلاوه برمراحل عمومی تصفیه نیاز به کاهش سختی آب دارد ،بعلاوه درزمانهای سیلابی که کدورت بالا میرود وجودعملیات پیش تصفیه لازم وضروری می باشد ، حمایت می کند . مطالعه حاضر مربوط به بررسی مسائل زیست محیطی بهره برداری از منابع آب جنوب شرق استان خوزستان جهت شرب می باشدولی این مسئله نیازبه تعمق ومطالعه بیشتری درتمام کشورداردتابتوانازبروزمعضلات وموانع اصلی درزمینه بهره برداری از منابع آب جلوگیری کرد .