سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی اهوازیان – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی- سازمان آب و برق خوزستان
محمود مشعل – دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان – گروه آبیاری

چکیده:

بخش اعظم آب مورد نیاز شبکه آبیاری و زهکشی دز به مساحت ۱۲۵۰۰۰ هکتار در شمال استان خوزسان از طریق آبگیرهای کانال های غربی و شرقی تامین می گردد طی سالیان متمادی بهره برداری، شبکه مذکور به معضلات و مشکلات گسترده ای چون رسوبگذاری در آبراهه هدایت جریان به کانال شرقی، هدایت جریان به آبراهه غربی و عدم تامین متناسب دبی بین دو آبگیر مبتلا می باشد جهت بررسی علل بروز مشکلات فوق، الگوی جریان و رسوب در رودخانه دز در سال اولیه بهره برداری از شبکه ( ۱۳۴۵ ) در بازه ای به طول ۱۴۰۰ متر بالادست آبگیر های شرقی و غربی بوسیله مدل عددی SSIIM با استفاده از اطلاعات ایستگاه هیدرومتری دزفول شبیه سازی گردید. نتایج حاصل موید هدایت جریان به آبراهه غربی بواسطه توپوگرافی خاص محدوده، وجود پتانسیل رسوبگذاری درآبراهه هدایت جریان به آبگیر شرقی در سال های اولیه بهره برداری و اشکال در طراحی زاویه آبگیرشرقی می باشد.