سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام کرمی – کارشناس برنامه ریزی ، کنترل تولی
سعید برومندنسب – دانشیاردانشکده مهندسی علوم آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استان خوزستان به دلیل داشتن رودخانه های پر آبی چون کارون ، کرخه ، دز و … و سعت قابل توجه اراضی ، دارای شبکه های آبیاری و زهکشی متعددی می باشد . یکی از مهمترین شبکه های آبیاری و زهکشی این استان مربوط به شرکت های توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز است . این شرکت در بدو امر مشتمل بر هفت واحد کشت و صنعت بود که در حال حاضر بعضی از این واحدها به شرکت تبدیل شده اند . شبک ههای آبیاری و زهکشی این شرکت مانند بسیاری از شبکه های استان مهم و قابل توجه م یباشند . متاسفانه با وجود استفاده از شرکتهای قوی و معتبر مشاور در مرحله طراحی و داد ن اجرا به بخش پیمانکاری ، هم در قسمت طراحی و هم در قسمت اجرا نقاط ضعف بسیاری وجود دارد که در مرحله بهره برداری نمایان گردیده است .این مشکلات گاه درحین بهره برداری خسارات زیادی را به همراه داشته است . به طور مثال می توان به تعویض یک خط آبیاری ، تعمیرات مکرر پمپ های آبیاری که از هزینه خرید آنها به مراتب بیشتر است ، کیفیت نامناسب لوازم کاربردی ، گرفتگی لوله های جانبی زهکش ها و … اشاره نمود . در این مقاله ضمن معرفی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دعبل خزاعی و مروری مختصر بر شبکه آبیاری و زهکشی این شرکت سعی شده مسائل و مشکلات موجود به خصوص حین بهره برداری در قسمت های مختلف سیستم آبیاری و زهکشی ، لوازم مورد استفاده بررسی و دلایل وقوع آن توضیح و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارائه می گردد .