سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
محسن سعیدی – دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
علیرضا خجسته – سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

بندر امام بزرگترین بندر تجاری ایران است که در قسمت شمال غربی خلیج فارس و در انتهای خور موسی واقع است. فعالیتهای بندری، صنایع پتروشیمی، پایانه های نفتی و سایر فعالیتهایاقتصادی نظیر کشتیرانی، شیلات و ماهیگیری بطور گسترده ای اکوسیستم طبیعیمنطقه را تحت تاثیر قرار داد ه است. در این تحقیق یکی از مهمترین ابعاد زیست محیطی عملیات لایروبی یعنی آلودگی رسوبات منطقه و عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفته است.
نمونه های رسوب از یازده نقطه در منطقه مورد نظرجمع آوری گردیده و از نظر غلظت فلزات سنگین، کلسیم و مواد الی مورد آزمایش قرار گرفت.
نتایج آزمایشات نیز با استفاده از روش های آماری تحلیل گردید،
نتایج نشان داد که رسوبات منطقه آلوده بوده و غلظت فلزات سرب، کادمیم، نیکل و اهن و همچنین مواد الی بیش از مقادیر متوسط رسوبات جهانی و پوسته زمین بوده و در حد آلودگی هستند مقدار عنصر کلسیم نیز کمتر از حد متوسط پوسته زمین و رسوبات جهانی است که نشان دهنده ضعیف بودن فعالیتهای بیوژنیک در رسوبات منطقه می باشد. این خود نشانگر کمبود اکسیژن محلول و زیاد بودن مواد آلی در محیط ابی است.
با توجه به نتایج بدست امده از آزمایشات، تحلیلهای آماری، ضرایب تشابه و همبستگی میان فلزات ، آلوده بودن رسوبات محرز گردیده و دفع رسوبات ناشی از عملیات لایروبی در ابهای منطقه به نحوی که درحال حاضر انجام میگیرد، نامناسب است و باعث آلودگی بیشتر محیط آبی خواهد گردید.