سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسرین محمودی – لیسانس دانشگاه علوم پزشکی – زاهدان بیمارستان علی بن ابیطالب
فرحناز کیانیان –
آرزو سلیمانی –
نصرت میر –

چکیده:

مسمومیت های کودکان شایع از اورژانسهای کودکان می باشد . آگاهی از اپیدمیولوژی مسمومیت در هر نقطه در برنامه ریزی برای پیشگیری و در مان آن نقش معمی دارد . این مطالعه جهت بررسی خصوصیات کودکان مسموم و علل مسمومیت ها در آن ها را دارد. در بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان سال ۱۳۸۵ انجام پذیرفته است.
مواد و رشها:
در این مطالعه گذشته نگر کلیه کودکان مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالبزاهدان که تشخیص مسمومیت در آنهاقطعی شده بود . از طریق جمع آوری اطلاعات مندرج در پرونده ها مورد بررسی قرار گرفتند . یافته ها در طی این مدت ۵۱ کودک بستری شدند که از این تعداد ۲۴ نفر دختر (۱/۴۷%) و. ۲۷ مورد پسر (۹/۵۲%) که دامنه سنی آنها از شش ماه تا ۱۰ سال بود. در تمام موارد مسمومیت از طریق خوراکی بوده است بیشترین موارد مسمومیت داروئی با ۹/۴۸% شامل داروهای آرام بخش قرص LD – شربت آموکسی بود. پس از آن مواد مخدر و نفت هر کدام با (۶/۲۱%) و پس از آن مواد شوینده با (۹/۵%) و حشره کشها (۲%) قرار داشتند. عوارض متعددی از قبیل تهوع و استفراغ – اسهال – سیانوز – افت فشار خون – تشنج و خواب آلودگی دیده شده . موارد مرگ مشاهده نگردیده و میانیگین مدت اقامت در بیمارستان ۱/۲% انحرافمیانیگن ۳/۱ بود.
بحث و نتیجه گیری:
با توجه به این کودکان در سنین پایین قادر به تشخیص عوامل خطر زا در بسیاری از موارد نیستند و گاها حس کنجکاوی باعث مصرف مواد مختلف می گردد لذا آموزش خانواده ها در زمینه نگهداری مواد مختلف از جمله مواد شیمیایی و داروها می توان تا حدود بسیار زیاید از بروز این گونه حوادث جلوگیری کرد . با توجه به بالاتر بودن موارد مسمومیت توسط اپیوم ها و مواد مخدر در این منطقه (۱/۲۶%) در مقایسه با تحقیقاتی که در مناطق مختلف دیگر صورت گرفته است . آگاهی دادن به خانواده ها شاید راهی موثر در کاهش این موارد مسمویت باشد.