سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید طلائی اردکانی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

چشمه تنگاب که در نزدیکی سد تنگاب در فاصله حدود ۸۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع است، دارای آبدهی حدود ۶۰ لیتر در ثانیه بوده و از درون یک درزه باز شده، خارج می شود. به منظور بررسی مسیر حرکت آب به طرف این چشمه، از آزمایش ردیابی ماده رنگی در مخزن سد تنگاب استفاده گردید. پس از تزریق ۱۵ کیلوگرم ماده رنگی فلورسنت رودامین B و نمونه برداری از ۳۸ ایستگاه نمونه برداری شامل چشمه ها، چاه ها، قنات ها، گمانه ها و چند نقطه در طول رودخانه فیروزآباد و تجزیه ی آنها، مشخص گردید که ردیاب عمدتاً در چشمه تنگاب و به مقدار کمی در یک چشمه کوچک در ساحل رودخانه فیروزآباد ظاهر شده است. این موضوع نشاندهنده وجود ارتباط بین یال شمالی و جنوبی تاقدیس پودنو در محل دره تنگاب است. همچنین بررسی منحنی غلظت-زمان این چشمه و محاسبه سرعت حرکت آب (۱۲۹۱۷۹m/hr) نشان می دهد که یک مجرای کارستی بسیار توسعه یافته در حد فاصل بین گمانه تزریق و چشمه تنگاب وجود دارد.