سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – اعضا هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
نعمت الله جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
مریم خدابنده لو – کارشناس آموزش ابتدای آموزش و پروش استان تهران

چکیده:

در دهه های اخیر که فرهنگ مصرف مواد در شکل های بسیار گسترده ای رواج یافته ، استفاده بی رویه از منابع طبیعی مشکلات رو به رشد تولید ، جمع آوری و دفع مواد زائد جامد توجه برنامه ریزان و مدیران را به بازیافت زباله از مبدا تولید جلب نموده است. کشورهای پیشرفته کارهای جدی و اساسی در این زمینه انجام داده اند ، بطوری که جهت بازیافت مواد زائد جامد برنامه های مدونی در سطح آموزش چهره به چهره و آموزش از طریق سمعی و بصری و حتی اینترنت دارند . در کشور ما بعد از مواد فساد پذیر کاغذ دومین اجزای با ارزش و قابل بازیافت زباله است که حدود ۱۰ درصد اجزای تشکیل دهنده زباله را به خود اختصاص می دهد که عمده تولید آن مراکز آموزشی مدارس و دانشگاه ها می باشد.بازیافت کاغذ می تواند باعث کاهش الودگی محیط زیست ، حفاظت جتگل ها و بهبود وعیت اقتصادی کشور شود. سرمایه عمده لازم برای بازیافت مواد زائد از جمله کاغذ فقط از طریق جلب مشارکت عملی شهروندان و عناصر مدارس تولید کننده زباله و سهیم شدن موثر وکار آمد در قالب برنامه ای از پیش تدوین شده بازیافت زباله خواهد بود . با توجه به اهمیت موضوع و اهداف ان از روش توصیفی و با مراجعه به کتابخانه و مراجع زیست محیطی و تحقیقات بدس آمده از تجربیت کشورهای مختلف تحقیق مذکور انجان گرفته است . جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق دانش آموزان دختر و پسر مقاطع مختلف تحصیلی شهر اهواز بوده است. هدف از این مقاله علاوه بر اهمیت بازیافت مواد زائد جامد بویژه کاغذ ، ایجاد حس مسئولیت پذیری در دانش آموزان ؛ تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به بازیافت زباله ، ایجاد انگیزه جهت پاکسازی محیط زیست و ارتقا دید اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی عناصر مدرسه نسبت به بازیافت مواد زائد جامد از جمله کاغذ می باشد .