سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه کیخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
منوچهر حیدرپور – استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از سنگ چین یک روش رایج برای حفاظت پل ها در مقابل آب شستگی می باشد. تاکنون بیشتر مطالعات صورت گرفته درمورد روشهایی برای تعیین اندازه سنگ چین برای حفلاظت بستر در شرایط جریان یکنواخت می باشد. در زمینه مطالعه رفتار سنگ پین دراعماق ناپایداری و نحوه حرکت آـنها به حصوص درگروه پایه ها مطالعات اندکی انجام شده است. درمطالعه حاضر، تراز قرارگیری سطح سنگ چین در اطراف پایه ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مشاهدات نشان می دهد که سنگ دانه ها با قطر متوسط ۲/۸۶ و ۳/۶۷ میلیمتر در اثر خرابی برشی حرکت داشته و برای سنگ دانه ها با قطر متوسط ۴/۱۸ و ۵/۳۸ میلیمتر شکل بستر عامل ایجاد کننده آشفتگی و حرکت می باشد.