سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیزضا دستیار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن، دانشکده فنی- دانشگاه تهران
بهنام باشکوه – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشکده فنی-دانشگاه تهران
منوچهر حقیقی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی-دانشگاه تهران
محمد سهیمی – استاد گروه مهنسی شیمی، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی-آمریکا

چکیده:

در این مقاله فرآیند تزریق گاز غیر امتزاجی در یک بلوک ماتریس منفرد با استفاده از میکرومدل شیشه ای دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، انواع مختلف الگوی ماتریس و ترک در میکرو مدل ساخته شده و آزمایشات مختلف جریان دوفازی گاز و نفت با نیروهای موئینگی و اعداد باند مختلف صورت گرفت. برای بررسی تاثیر ترک در این سیستم، ابتدا آزمایشات بر روی یک مدل بدون ترک انجام شد تا نتایج آن با سیستم های دارای ترک های افقی عمودی مقایسه گردد. رفتار جابجایی نفت در اثر ریزش ثقلی در حین تزریق گاز بین دو محدوده جابجایی است؛ یکی invasion percolation به همراه trapping سیال جابجا شده و دیگری تجمع در حالتی که trapping وجود ندارد و الگوی جابجایی یک ساختار شاخه ای است.