سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مونسان – پژوهشکده زیرسطحی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امید خانی – پژوهشکده زیرسطحی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله با تشریح اجزای سیستم رانش اتمی PWR، ملاحظات آرشیتکتوری و جانمایی داخلی زیردریایی های تناژ متوسط بررسی می شود. در ابتدای مقاله ضمن مروری بر تاریخچه بکارگیری راکتورهای اتمی در شناورهای اجزا تشکیل دهنده سیستم رانش اتمی PWR و کارایی هریک از اجزا توضیح داده می شود. برای بیان درصدهای وزنی – حجمی سیستم رانش اتمی در زیردریایی های تناژ متوسط، مشخصات یک نمونه زیردریایی اتمی بیان و نمودارهای مربوطه ارائه می گردد. در پایان مقاله نیز مزایای بدست آمده در مشخصات عملیاتی زیردریایی اتمی با یک زیردریایی دیزل – الکتریک هم تناژ مقایسه می شود.