سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمیله پاک آئین –
شهناز کریمی –
محمدمهدی نقی زاده –

چکیده:

خشونت علیه زنان در دنیا دارای دارای شیوع بالایی می باشد که می تواند حتی بیشتر از سرطان سبب مرگ ومیر زنان شود . بر اساس تحقیقات ، خشونت علیه زنان ، در خانواده علاوه بر خطراتجسمی ، روانی ، و روحی منجر به عدم ثبات و آرامش و ناپایداری بنیان خانواده و ایجاد خشونت درجامعه می گردد. % طبق اطلاعات موجود در کشور آمریکا هر ۶ دقیقه یک تجاوز جنسی انجام می گیرد و ماهانه ۲۵از زنان از همسرانشان کتک می خورند . لذا با توجه به اهمیت موضوع مورد نظر ، پژوهشگر انواع و علل خشونت علیه زنان را در مراجعین به مرکز بهزیستی شهرستان فسا مورد بررسی و تحقیق قرارداد ه است.در این مطالعه توصیفی مقطعی جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است . تعداد واحدهای مورد پژوهش ۶۲ نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهرستان فسا می باشند .جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است