سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجانه گلستانی – کارشناس خط و سازه های فنی راه آهن
اشکان رجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران ش

چکیده:

به علت گسترش و اهمیت روز افزون حمل و نقل ریلی، امروزه افزایش بـار محـوری مـورد توجـ ه کارشناسـان امـر قـرار گرفته است . به منظور نیل به این هدف میبایست توانایی تحمل تنش اجزای مختلف خط مورد بررسی قرار گیرد . بالاست یکی از اجزای باربر خطوط راه آهن می باشد . افزایش بار محوری منجر به افزایش نشست و خردشدگی دان ههـای بالاست میشود . افزایش ضخامت لایه بالاست، استفاده از بالاست قیری و ژئووب از جملـه راهکارهـایی مـی باشـند کـه برای جلوگیری از بروز این مشکلات و در راستای هدف افزایش بار محوری، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند