سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

المیرا حاجی نیا – پژوهشکده صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری-دا
سید صفاعلی فاطمی – پژوهشکده صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
علی اصغر کارخانه – پژوهشکده صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
باقر یخچالی – پژوهشکده صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

در این تحقیق hGM-CSF طی فرایند ناپیوسته خوراک دهی شده با استفاده از فناوری کشت با تراکم سلولی بالای باکتری شرشیاکلی نوترکیب تولید و سپس از پری پلاسم سلول استخراج گردید. در طی این فرایند تغییرات رشد سلولی و غلظت های محصول، سوبسترا اندازه گیری شدند و بیان hGM-CSF پری پلاسمی توسط الکتروفورز تایید شد. علاوه بر محصول، وجود ماده مزاحم جداسازی و خالص سازی نیز محرز شد. بررسی طیف سنجی محیط پری پلاسم نشان داد که ماده مزاحم مربوط به مواد موجود در محلول شوک اسمزی نبوده و ماهیت پروتئینی نیز ندارد. همچنین مشخص شد که این ماده مزاحم در طول موج ۲۵۸ نانومتر دارای یک ماکزیمم جذب است که مطالعات تکمیلی برای شناسایی آن ادامه دارد.