سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهروز برادران نویری – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
ذبیح ا… پژند –
رودابه روفچائی –

چکیده:

اسپرمکرم نرئیس (Nereis diversicoor) دارای شکل منحصر به فردی است.کلیه اسپرم ها دارای یک تاژک بلند هستند و سر اسپرم در این کرم به شکل گرز مانند بوده، دارای لبه های برآمده به سمت خارج می باشد و یک برآمدگی میانی در وسط قطر قدامی آن دیده می شود که به احتمال زیاد جایگاه کیسه آکروزوی است. در مورد مورفولوژی و اندازه های قسمت های مختلف اسپرم این گونه گزارشی در دست نیست. لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا مشخصات مورفوتریک اسپرم این گونه را ارائه نمائیم. با زیست سنجی و بررسی تعداد ۴۵ عدد اسپرم این گونه مشخص گردید که بزرگ ترین طول سر، طول تاژک، طول کل و بزرگ ترین قطر سر اسپرم کر نرئیس به ترتیب عادل ۹۵/۲ ۵/۴ میکرومتر، ۱۶/۵ ۰۵/۳۳ میکرومتر، ۱۸/۵ ۱/۳۷ میکرومتر و ۳۱/۰  ۰۴/۳ میکرومتر می باشد همچنین تراکم اسپرم در نمونه مورد بررسی معادل ۱۰۷*۵۷/۱ سلول در هر میلی متر مکعب بوده است. از آن جایی که این کرم در تغذیه انواع ماهیان اقتصادی کفزی خوار نقش موثری دارد، تلاش هائی که جهت تکثیر مصنوعی آن در دست اقدام می باشد که بررسی های مورفولوژی گنادها، سلول های جنسی و فیزیولوژی لقاح آن می تواند گام اولیه در هدایت این نوع مطالعات در آینده باشد.