سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا کبیری سامانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
سیدمحمود برقعی – استاد دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اندرکنش آب و هوا و تشکیل جریان دوفازی در سازه های هیدرولیکی، در موارد مختلف رخ می دهد، یکی از رژیمهای بسیار محتمل دوفازی که در صورت وقوع خسارات جبران ناپذیری در تأسیسات هیدرولیکی بوجود می آورد. رژیم جریان لخته ای است این رژیم جریان دوفازی دارای طبیعتی کاملاً نوسانی و وآبسته به زمان است طبیعت نوسانی این نوع جریان سبب بروز واکنشهای خاصی در جریان دوفازی می شود، در این مقاله به بررسی مشخصات نوسانی امواج لخته ای در جریان دوفازی آب و هوا با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی پرداخته می شود. اطلاعات مورد بررسی تغییرات پارامترهایی نظیر طول و پریود و سرعت موج لخته ای و تغییرات آنها با تغییر دبیهای هوا و آب بوده است. بررسیها نشان می دهد که تغییر شیب مجرا و دبی هوا تأثیر قآبل ملاحظه ای بر تغییرات پارامترهای مورد بررسی دارند. ضمناً طول امواج لخته ای در محدوده ۱۰ تا ۸۰ برآبر قطر متغیر است. در ضمن طول حبآب هوا حدوداً یک سوم طول موج و حداکثر برآبر نصف طول موج می باشد.