سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا حبیب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانش
محمدحسین امید – استادیار گروه مهندسی ابیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مهدی اسمعیلی ورکی – دانشجوی دکتری سازه های آبی گروه مهندسیآبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجایی که بخش کشاورزی بیشترین سهم مصرف از کل مصارف آب را به خود اختصاص داده استن.لذا تحقیقات گستردهدر جهت اصلاح روشهای آبیاری سنتی وابداع روشهای نوین آبیاری نظیر سیستمهای تحت فشار آبیاری نقش موثری در افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و به تبع آن، رونق بیشتر این بخش را در پی داشته و افزایش راندمان تولید را در پی خواهد داشت. در تحقیق حاضر که به منظور شناخت ویژگی هیا هیدرولیکی لوله های آبیاری قطره-نواری(Tape irrigation) (که استفاده از این روش آبیاری بطور چشمگیری در حال افزایش است) صورت گرفته است، ویژگی های مهم هیدرولیکی این لوله ها نظیر دبی قطر ه چکانها، تغییرات دبیقطره چکانها در امتداد لوله و نیز افت فشار برای طول های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.