سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داوود قدسی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
وحید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، گروه مهند
اسفندیار رجایی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

چکیده:

با در نظر گرفتن پهن شدگی همگن و ناهمگن بهره اپتیکی، معادلات آهنگ لیزر نقطه کوانتمی InGaAs/GaAs خودآراسته به روش رانگ کوتا مرتبه چهار حل و مورد تحلیل قرار میگیرد. در این مقاله، نتایج شبیه سازی مشخصه های نور- جریان و بهره- جریان لیزر نقطه کوانتمی فوق را در زمانهای واهلش متفاوت به نقاط کوانتمی و زمانهای بازترکیب تابشی مختلف در لایه وتینگ ارائه میکنیم و نشان میدهیم که افزایش زمان واهلش و کاهش زمان بازترکیب تابشی در لایه وتینگ، موجب افت مشخصه های استاتیک عملکرد لیزر نقطه کوانتمی، فرکانس نوسان واهلشی، و پهنای باند مدولاسیون میشود. همچنین، نتایج شبیه سازی مشخصه نور- جریان برای پوشش های متفاوت نقاط کوانتمی نشان میدهند که پوشش بهینه ای برای بهبود عملکرد لیزر نقطه کوانتمی وجود دارد.