سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد شریفی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مدل نوری تاکنون در مقاله های زیادی برای محاسبه مشخصه جریان – ولتاژ RTD مورد استفاده قرار گرفته است ولی همواره دو نقص و مشکل اصلی وجود داشته است. یکی انکه مقدار پتانسیل موهومی غالبا فقط یک پارامتر وبده و مشخص نبوده که واقعا چقدر باید گرفته شود و دیگری آنکه سرنوشت الکترونهای پراکنده واضح نبوده و معلوم نبوده که جریان الکترونهای غیر کوهرنت دست اخر چگونه باید محاسبه شود؟ در اینمقاله هر دو این مشکلات مورد توجه قرار گرفته و برای هر دو را ه حلهای خوبی از پایه کامل فیزیکی ارائه شده است. پتانسیلموهومی بکمک روش نیمه کلاسیک محاسبه شده و مقدار آن با تابعیت کامل مکان و بایاس و درجه حرارت ارائهشده اسست. برای الکترونهای پراکنده و محاسبه جریان غیر کوهرنت هم برای اولین بار در این مقاله استفاده ازحالتهای نیمه پایدار پیشنهاد شده است ونحوه محاسبه این حالتها و نتایج آن ارائه شده است.