سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود اژدری – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-دانشجوی کاردانی ع
علی افسردلیر – دانشکده فتی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زتجان-دانشجوی مارشناسی ع
مهدی قرباتی – دانشکده فتی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زتجان-دانشجوی مارشناسی ع

چکیده:

با توجه به اهمیت ویژه تولید، اجرا و عمل آوری درر مناطق جنوبی و با توجه به وجود انواع نمک ها و سولفاتها وهمچنین هوای بسیار گرم این مناطق و نیز اهمیت استراتژیک فعالیتها و پروژه های در دست احداث مناطق جنوبی ایران در این مقاله به بررسی مشکلات اجرایی بتن در این مناطق پرداخته و به ارائه راه حلهای مناسب ،اجرایی وظریف برای تولید اجرا و عمل آوری بتن در مناطق ساحلی گرم خلیج فارس پرداخته می شود.