سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا نقوی زاده –
محمد نگهبان مروی –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] شهرهای جدید ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای مصوبه سال ۱۳۶۴ هیات وزیران شکل گرفتند. پس از آن در سال ۱۳۶۸ شرکت عمران شهرهای جدید وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی متولی برنامه ریزی، طراحی و اجرای شهرهای جدید گردید. شرکت عمران شهر جدید بینالود یکی از شرکت های وابسته به شرکت عمران شهرهای جدید است، این شرکت برنامه ریزی، طراحی و اجرای شهر جدید صنعتی مسکونی بینالود را عهده دار است . هدف از این مقاله بررسی مشکلات اجرایی شهرهای جدید بر اساس مطالعه موردی شهر جدید صنعتی مسکونی بینالود بوده است . نتایج حاصل از این مقاله عدم موفقیت در اجرای شهر جدید بینالود بر اساس برنامه زمانبندی شده را نشان می دهد . بر اساس مطالعات و پیش بینی های انجام شده جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۲، رقم ۲۰۰۸۴ فنر و شاغلین شهر عدد، ۵۶۱۴ نفر بر آورد گردیده بود . در حالیکه این شهر هم اینک ( اسفند ۱۳۸۳ ) فاقد جمعیت است و از نظر اشتغال هم باایجاد حدود ۱۰۰۰ فرصت شغلی نسبت به برآورد صورت گرفته فاصله زیادی را نشان می دهد . عمده ترین عوامل این عدم موفقیت عبارت است از هدم تغییر الگوهای توسعه شهر مشهد، عدم مهار گسترش حاشیه نشینی پیرامون شهر مشهد و عدم توانایی مجری احداث شهر در انجام وظایف محوله به دلیل گستردگی وظایف از یک سو و عدم تمکن مالی و سرمایه گذاری لازم از سوی دیگر می باشد بر اسا یافته های این تحقیق جهت تحقق پیش بینی های انجام شده شهر جدید بینالود، تغییر الگوهای توسعه شهر مشهد، کنترل ضوابط حفظ حریم شهر مشهرد و تغییر در سیاست گذاری ها و قوانین شهرهای جدید و تامین سرمایه گذاری احداث شهر ضروری به نظر می آید . ۱٫ توسعه در داخل محدوده شهرهای موجود و افزایش تراکم ۲٫ توسعه پیوسته شهرهای موجود ۳٫ توسعه ناپیوسته شهرهای موجود در این راستا توسعه ناپیوسته شهرهای جدید به عهده شرکت عمران شهرهای جدید است . شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولی برنامه ریزی، طراحی و اجرای شهرهای جدید دارای شرکت های وابسته ای است که هر یک وظیفه برنامه ریزی، طراحی و اجرای یک شهر جدید را به عهده دارند. شرکت عمران شهرهای جدید ایران هم اکنون دارای حدودا ۱۸ شرکت وابسته است که یکی از آنها شرکت عمران شهر جدید بینالود است . هدف از این مقاله بررسی مسائل مشکلات شهرهای جدیداز بعد از اجرایی با تاکید بر شهر جدید بینالود است . بر اساس یافته های این مقاله پروژه احداث شهر جدید بینالود بیش از هر چیز وابسته به سیاست گذاری های و سرمایه گذاری است.