سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا علیزاده – کارشناس ارشد استخراج معدن- موسسه مهندسین مشاور ساحل
مهدی خراسانیان –
مهدی علوی خوشحال –

چکیده:

به منظور کاهش ترافیک باید زمینه های بکارگیری وسائط نقلیه عمومی را با ایجاد مسیرهای اختصاصی و وسائط ایمن و در دسترس که قابلیت عبور از مراکز اصلی و تجاری شهر را داشته باشند افزایش داد. از جمله روشهای ایجاد مسیرهای تردد جدید ایجاد تونلهای شهری جهت تردد وسائط نقلیه و بخصوص مترو می باشد. اجرای یک طرح تونلی در مناطق شهری با موانع زیادی همراه است. از مشکلاتی که در اجرای تونلهای شهری می توان به آنها اشاره نمود محدودیت در انتخاب روش اجرا بر اساس شرایط زمین است که بکارگیری دستگاه حفاری مکانیزه را در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر می نماید که لازمه آن سرمایه گذاری سنگین جهت تامین دستگاه می باشد. تامین فضاهای کارگاهی در مناطق شهری، امکان حمل و نقل جهت جابجایی مواد و مصالح حفاری و تجهیزات مورد نیاز سستم نگهداری از دیگر مشکلات و محدودیتهای تونلسازی شهری می باشد. در این مقاله برخی مشکلات زمان اجرای تونلهای شهری علاوه بر موارد ذکر شده شامل تاثیر تونل و موانع و ساختمانهای سطحی و زیرسطحی بر یکدیگر در شرایط نشست زمین، مشکلات عبور از مجاورت ایستگاهها و تونلهای مترو اجرا شده، عبور از محدوده مناطق آبدار و قنات ها و گسلها و تونلهای انتقال آب و فاضلاب که می توانند در زمان بهره برداری نیز نقش مخربتری داشته باشند بررسی می گردد.